De Kerk van de Heilige Drinkers

Deutsch : English : Dansk : Polska : Francais : Czech : Gaelic : Nederlands : Espanol

 

Luisteren in plaats van gehoorzamen

en vertellen in plaats van bevelen!

(Het devies van de kerk)

........ en vergeet het drinken niet!!!

 

Het verhaal

D

e Kerk van de Heilige Drinkers vindt uijn oorsprong in de gesprekken tussen leden uit verschillende geloofsrichtingen en wereldbeschouwingen.
Op een dag dook de vraag op, of er een kerk zou bestaan, waar wij allen deel van uit zouden kunnen maken. Na lange, diepzinnige en vochtige gesprekken moesten we constateren, dat tot nog toe een derglijk instituut niet bestaat.
Dat hebben we niet willen pikken en we gingen nadenken over welke gemeenschschappelijke noemer voor ons (Boeddhisten, Materialisten, Katholieken, Atheisten enz.) de geschiktste zou zikn. Na verdere, eindeloos lijkende discussies en enorme hoeveelheden bier en whisky, konden we het over een grondbeginsel, axioma of dogma, eens worden:

Het dogma van de Kerk van de Heilige Drinkers:

We geloven in de Alkohol, als bewijs voor het bestaan van ... (a.u.b. een God naar eigen keuze invullen); of (voor de niet-religieuzen onder ons) als bewijs voor het feit dat het leven niet alleen maar klote is!!!

Het lidmaatschap van de Kerk van de Heilige Drinkers is niet in strijd met een andere kerk of organisatie. Aan iedereen zelf de keuze, waarin men ook gelooft.
De Kerk van de Heilige Drinkers maakt ook geen aanspraak op een of andere de absolute waarheid! De kerk wil een platform voor een dialoog tussen andersdenkenden zijn, niet meer maar ook niet minder! Er bestaan geen geboden of wetten. Het enige wat er bestaat zijn: het bovenstaande devies en het verzoek de ander te respecteren.
Aan het lidmaatschap van de Kerk van de Heilige Drinkers kunnen geen rechten ontleend worden, hooguit de plicht om iets te drinken in huis te hebben wanneer andere leden op bezoek komen!

 

>> Kirchenausblicke : Reinkarnation

 

Home > Kerk van de Heilige Drinkers